Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.sklep-fishing.pl, zwanym dalej sklepem wędkarskim online.Podmiotem uprawnionym i odpowiedzialnym we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego, a także sprzedaży prowadzonej na odległość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niezarejestrowanej jest Sprzedawca: Edyta Widrinska ul. Sokola 4/15, 44-240 Żory.Klientem sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie.Konsumentem jest klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Przedmiotem działalności Sklepu jest m.in. sprzedaż artykułów wędkarskich z kategorii: Akcesoria Wędkarskie, Wędki, Kołowrotki Żyłki, Plecionki Przynęty, Zanęty Haczyki, Kotwiczki Spławiki Podpórki Wędkarskie Podbieraki, Siatki, Sztyce Pontony, Akcesoria Torby, Pokrowce Odzież I Dodatki Turystyka Sygnalizatory.Obsługa sklepu służy klientom pomocą i doradą w skompletowaniu zestawu najlepiej odpowiadającego potrzebom klienta.Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy pocztą na adres: Edyta Widrinska ul. Sokola 4/15, 44-240 Żory, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sklep-fishing.pl lub pod numerem telefonu: 574-465-976 (opłaty za połączenie według cennika właściwego operatora).Warunkiem świadczenia usług określonych w regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu przez klienta.Do korzystania, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep-fishing.pl zawierane są w języku polskim.Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w sklepie oraz do produktów przeznaczonych do sprzedaży w sklepie są własnością sprzedawcy lub autora zamieszczone na podstawie jego zgody na zamieszczanie treści w sklepie oraz sprzedaży produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Strona internetowa www.sklep-fishing.pl i jej zawartość stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chronionaSklep Internetowy www.sklep-fishing.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik sklepu internetowego www.sklep-fishing.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

2. Rejestracja i Logowanie

Klient w celu założenia konta dokonuje rejestracji, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza.Hasło podawane przy logowaniu do sklepu może składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:•  przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;•  dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie utworzenia konta oraz dane logowania.Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.Klient nie powinien przekazywać hasła dostępu do konta w sklepie internetowym osobom trzecim.Zarejestrowany klient ma możliwość zarządzać swoimi danymi personalnymi jak również przeglądać swoje zamówienia.

3. Informacje o produktach

Przedmiotami transakcji sklepu są towary wymienione w ofercie przedstawionej na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia.Ceny produktów wskazanych na stronach Sklepu:a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN);b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w formularzu zamówienia przed zaakceptowaniem zamówienia przez klienta.Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Rabaty kumulacyjne nie łączą się z pozostałymi promocjami w sklepie.

4. Koszty i termin wysyłki

Zamówiony przez klienta towar zostanie wysłany na adres podany w zamówieniu.Podanie niekompletnego, bądź błędnego adresu wysyłki może opóźnić bądź uniemożliwić realizację zamówienia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.Zamówiony przez klienta towar jest przygotowywany do wysyłki w ciągu 48 godzin. Jest to czas, który upływa od otrzymania zamówienia zawierającego kompletne dane oraz otrzymania zapłaty do momentu przekazania paczki ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze.Zamówione Towary dostarczane są tylko na terytorium Polski za pośrednictwem firm kurierskich w terminie gwarantowanym przez danego przewoźnika.Koszty wysyłki towarów:* Kurier 48h - (przedpłata) - 19,00 zł (do 30kg); 25,00 zł (od 30kg do 60kg); 0,00 zł (dla zamówień o wartości od 399 zł)* Kurier 48h - (pobranie) - 24,00 zł (do 30kg); 28,00 zł (od 30kg do 60kg); 0,00 zł (dla zamówień o wartości od 399 zł)Ceny kosztów wysyłki widoczne są w formularzu zamówienia po wyborze sposobu wysyłki towaru.

5. Zamawianie towarów

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu przez cały rok.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, oraz numer telefonu i adres e-mail.W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysłania zamówienia.Sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażami objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów określonych w ofercie objętych tą formą sprzedaży.

6. Forma płatności

Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją: za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego: Edyta Widrinska ul. Sokola 4/15 44-240 Żory Millennium Bank 66 1160 2202 0000 0002 9889 2118.Formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy (w tytule przelewu należy podać nr. zamówienia)Na wszystkie sprzedane towary sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci (Faktury VAT).

7. Dostawa

 Zamówione produkty dostarczane są na terenie Polski po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, według wyboru klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.W chwili otrzymania przesyłki klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.Przesyłki nadawane są tylko w dni robocze.Nie wysyłamy zamówień w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i święta. 

8. Zwrot należności

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez klienta na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot ten następuje w ciągu 14 dni roboczych.Jeżeli klient dokonał płatności przelewem bankowym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, lub wskazany przez klienta.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jej adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku.Klient nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką klient zapłacił sprzedawcy za nabycie danego produktu.

9. Ochrona Danych Osobowych

Składając zamówienie w sklepie, klient jest świadomy, że jego dane osobowe zostaną umieszczone w bazie Sprzedawcy w celu realizacji umowy.Klient jest świadomy, że Administratorem danych osobowych jest Edyta Widrinska ul. Sokola 4/15 44-240 Żory a, ze szczegółową treścią obowiązku informacyjnego klient może zapoznać się pod formularzem zamówienia oraz dodatkowo obowiązek informacyjny stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.10. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru konsumentowi lub osobie trzeciej przez niego wskazanej na warunkach określonych w Załączniku nr. 1 do Regulaminu.Do zachowania terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr. 2 do Regulaminu.

10. Rękojmia i Reklamacje

Wszystkie towary oferowane w sklepie objęte są rękojmią sprzedawcy za wady fizyczne i prawne.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów zakupionych w sklepie.Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sklep-fishing.plPo rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca przekazuje klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowisko uwzględniające, bądź nieuwzględniające reklamację.Klient powinien odesłać reklamowany towar przesyłką pocztową na adres: Edyta Widrinska ul. Sokola 4/15 44-240 Żory.Reklamowany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji oraz informację o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota zakupu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.Sprzedawca, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu.W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.Jeśli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci klientowi równowartość ceny towaru.Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sprzedawca zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedawcę albo sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, sprzedawca odeśle towar klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

11. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Sprzedawca uprawniony jest do zmiany regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu bądź w innym terminie określonym przez Sprzedawcę.Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów.Zamówienia złożone przez klientów są realizowane według postanowień regulaminu obowiązujących w dniu ich dokonania.W przypadku sporu Klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, a klient będący konsumentem ma także prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Konsumentów.Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sprzedającym a kupującym, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

Załącznik nr. 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIAZ PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres email: info@sklep-fishing.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na wskazany adres e-mail.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Edyta Widrinska ul. Sokola 4/15 44-240 Żory, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.Będą Państwo musieli ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr.  2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………….Zamówienie nr ………………………………….Data zawarcia umowy:  …….……………………, data odbioru towaru: ……………………………Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………………………………Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………..Data: ………………………

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):…………………………..

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Załącznik nr. 3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Edyta Widrinska ul. Sokola 4/15 44-240 Żory.Pani/a dane osobowe pozyskane w wyniku złożonego zamówienia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji i obsługi umowy (zamówienie). W przypadku zarejestrowania w serwisie www.sklep-fishing.pl (założenie konta) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z uśude2. Dodatkowo w przypadku złożenia zamówienia, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o rachunkowości oraz ustawy ordynacja podatkowa.W przypadku odstąpienia od umowy (zakup produktów) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na obsłudze odstąpienia od umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na dochodzeniu ewentualnych roszczeń.W przypadku wysłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, który polega na udzieleniu odpowiedzi na wysłaną wiadomość przez formularz kontaktowy.W przypadku wyrażenia zgody – przez zapisanie się do newslettera, Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia.W przypadku rejestracji w serwisie dane osobowe będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w razie wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newlettera.

Okres przetwarzania danych osobowych:w celu realizacji zamówienia do czasu jego zrealizowania a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji przez okres niezbędny dla realizacji celu.w celu zarejestrowania w serwisie oraz obsługi zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu istnienia serwisu lub do czasu wyrażenia przez Pana/Panią żądania usunięcia danych lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym.w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres 5 lat od zakończenia okresu obrotowego w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego.w celu dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia.W celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.W celu wysyłania newslettera do momentu wycofania zgody na jego wysyłanie.Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczącychich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lubwniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takżewniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych narusza przepisycofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne jeśli chcą Państwo dokonać zakupów w serwisie.Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do założenia konta w serwisie.Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego.Niepodanie danych uniemożliwi złożenie zamówienia, założenie konta w serwisie i udzielenie odpowiedzi na wysłaną wiadomość oraz otrzymywanie newslettera (w przypadku wyrażenia zgody na jego otrzymywanie).Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów powierzenia takim jak np.: firmy kurierskie, firma informatyczna, biuro księgowe, kancelaria prawna.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926)